09/10/2014

Politechnika Gdańska z najszybszym superkomputerem w Polsce

Politechnika Gdańska i konsorcjum firm Megatel/Action podpiszą dzisiaj umowę na dostawę superkomputera wartego 30 mln złotych. Będzie to pierwszy w Polsce klaster obliczeniowy o mocy biliarda operacji matematycznych na sekundę. Klaster, którego producentem jest firma Hewlett-Packard, będzie miał moc obliczeniową 1,2 PetaFLOPS. Najszybszy obecnie komputer w Polsce ma 1/4 tej mocy.

Super maszyna będzie sercem projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Celem projektu jest stworzenie centrum kompetencji oferującego dostęp do profesjonalnej wiedzy i usług związanych z wytwarzaniem szerokiej gamy aplikacji informatycznych. Dzięki zakupowi tak zaawansowanego klastra obliczeniowego CD NIWA oferować będzie użytkownikom nowoczesną infrastrukturę informatyczną dostępną poprzez specjalistyczne platformy wytwarzania aplikacji i katalog usług doradczych umożliwiających ich wykorzystanie. CD NIWA dostarczać będzie narzędzia do tworzenia i wykonywania aplikacji naukowych, multimedialnych i mobilnych – dostępnych dla każdego zainteresowanego.

sc2

Centrum będzie otwarte na wspieranie projektów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych za priorytetowe w polityce państwa: np. nowe technologie w zakresie energetyki (wydobycie gazu łupkowego), środowiska naturalnego (poziom i zanieczyszczenie wód), czy medycyny (wspomaganie prac lekarskich zespołów badawczych).

(RED)

Udostępnij ten artykuł...