21/09/2015

3 triki dobrego UX designera

User Experience (UX) to od kilku lat buzz word. To trend, który zmienia perspektywę tworzenia produktów i usług, szczególnie w świecie nowych technologii i e-commerce. Coraz częściej w organizacjach myślenie o doświadczeniach użytkownika pojawia się już na poziomie strategicznym. Czym jest UX i jakie korzyści przynosi dla biznesu oraz klientów? Dlaczego warto stosować narzędzia UX?

Interakcja to słowo klucz, które nierozerwalnie jest związane z pojęciem User Experience. UX to całość wrażeń użytkownika, który wchodzi w interakcje podczas korzystania z produktu cyfrowego. Szukając odpowiedzi czym jest UX warto więc zadać sobie kolejne pytania. Jakie pozytywne doświadczenia chciałbyś zapewnić swojemu użytkownikowi projektując serwis, aplikację czy inny produkt cyfrowy? Jaki problem chcesz rozwiązać? Jaką potrzebę zrealizować? Sedno projektowania zorientowanego na użytkowniku leży bowiem w tym, aby stworzone produkty były zarówno użyteczne, skuteczne, funkcjonalne, jak i dostarczały pozytywnych wrażeń.

Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wypracowali bogaty zestaw metod, technik i narzędzi pomocnych w pracy projektowej, które pozwalają zoptymalizować czas pracy zespołu projektowego, skoncentrować wysiłki na priorytetach biznesowych, zdobyć cenną wiedzę o użytkownikach (o potrzebach i barierach) oraz wypracować kreatywne i funkcjonalne rozwiązania.

3 triki dobrego UX designera

Do metod tych należą m.in.:

1) Persony. Persona to modelowy użytkownik, który reprezentuje pewną grupę odbiorców i łączy w sobie cechy, umiejętności, motywacje czy cele indywidualnych osób. Opis persony powinien być oparty na zdobytych wcześniej danych czy wynikach badań marketingowych. Narzędzie to ma na celu ujednolicenie i uściślenie wyobrażenia o użytkowniku wśród członków zespołu projektowego. Dzięki temu zespół otrzymuje konkretne wytyczne do analizy informacji i podejmowania decyzji projektowych.

2) User journey to technika projektowania, która polega na wizualizacji sposobu, w jaki użytkownik korzysta z produktu lub przechodzi przez proces zakupu. W przypadku serwisu user journey obrazuje interakcje od tzw. entry page, na którą przybył użytkownik, do strony finalizującej transakcje. Zmapowanie ścieżki użytkownika pozwala spojrzeć jego oczami na cały proces i dostrzec obszary, które wymagają poprawy. A to wszystko po to, by zapewnić mu jak najlepsze doświadczenia.

3) Badania użyteczności serwisów i aplikacji takie, jak audyty eksperckie, analizy heurystyczne, testy z użytkownikami, wywiady zogniskowane czy eyetracking stanowią cenne źródło wiedzy o użytkownikach, ich upodobaniach i zachowaniach. Stosowanie poszczególnych metod na kolejnych etapach prac projektowych pozwala ocenić, czy planowane rozwiązania przyniosą oczekiwane rezultaty oraz wyeliminować błędne założenia zanim zostaną wdrożone. Dzięki temu optymalizujemy czas pracy i koszty projektu.

To tylko niektóre techniki ułatwiające pracę projektantów i systematyzujące wiedzę o klientach. Wykorzystanie technik UX przynosi wymierne korzyści zarówno organizacji, jak i użytkownikom. Wszystkie wysiłki zmierzają przecież w jednym kierunku, aby klient miał pozytywne doświadczenia z naszym produktem, był zadowolony i lojalny. Dbanie o pozytywne doświadczenia użytkownika to celna inwestycja, która z pewnością przekuje się w sukces biznesowy.

O tym, w jaki sposób stosować narzędzia UX, aby stworzyć użyteczny i przyjazny produkt cyfrowy możecie dowiedzieć się więcej na warsztatach User Experience Leader. Szkolenia odbywają się cyklicznie w Warszawie, a najbliższy termin już 17 listopada 2015.

Artykuł Sponsorowany