24/03/2015

Adam Sawicki obejmie stanowisko Prezesa Zarządu T-Mobile Polska

Adam Sawicki został nominowany na stanowisko Prezesa Zarządu T-Mobile Polska S.A., które obejmie z dniem 1 czerwca 2015 roku. Zastąpi na tym stanowisku Zachariasa Piperidisa, Członka Zarządu ds. Operacyjnych w Grupie OTE w Grecji, który od 1 listopada 2014 pełni również tymczasową funkcję Prezesa Zarządu T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile-CEO-Sawicki-AdamAdam Sawicki jest Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu Netia S.A., drugiego największego operatora sieci stacjonarnej w Polsce. Od 2008 do 2011 r. był Prezesem Zarządu GTS Central Europe. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Ruch Internet S.A. Piastował stanowiska kierownicze w różnych spółkach grupy Telia, zdobywał doświadczenie w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Polsce i na innych rynkach telekomunikacyjnych w Europie Centralnej. W tym czasie brał udział w wielu projektach, w tym obejmujących strategiczne przekształcenia operatorów, zarówno na rynku obsługi klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Sawicki karierę zawodową i międzynarodową rozpoczynał w 1996 r. w Telia Swedtel, w Sztokholmie, jako Konsultant w Departamencie Rozwoju Biznesu.

(RED)