28/07/2009

ATEN wprowadza oprogramowanie CC2000 Control Center Over the NET

ATEN International wprowadza oprogramowanie CC2000 Control Center Over the NET. Program jest elementem Rozwiązania do Scentralizowanego Zarządzania Infrastrukturą IT (CITIMS). CC2000 oferuje możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami ALTUSEN Over the NET podłączonymi do sieci – włączając przełączniki KVM Over the NET, urządzenia Serial Over the NET oraz Power Over the NET – za pomocą jednego portalu. CC2000 posiada jeden serwer master i aż do 31 serwerów typu slave. Wszystkie serwery z CC2000 mogą „obserwować” i zarządzać nawzajem urządzeniami, zapewniając 24-godzinną kontrolę przez cały rok.

Model master-slave chroni transfer danych dzięki wbudowanej funkcji redundancji umożliwiającej automatyczne tworzenie kopi zapasowych bazy danych serwera master, slave i innych urządzeń oraz aktualizację bazy danych w czasie rzeczywistym. Redundancja gwarantuje, że w sytuacji, w której którykolwiek z serwerów przestanie działać, system zarządzania CC2000 kontynuuje swoje funkcjonowanie, a inny wolny serwer slave przejmuje zadania niedziałającego serwera do czasu, gdy ten odzyska sprawność. Funkcja podwójnej redundancji, dzięki której każdy serwer typu slave posiada swój serwer zastępczy, zapewnia stały i niezakłócony dostęp do wszystkich zainstalowanych urządzeń.

CC2000

Dodatkowo, port KVM, port seryjny oraz gniazdo sieciowe urządzenia mogą zostać zestawione i zaprezentowane na tej samej stronie WWW, która służy administratorom do sprawowania nad nim kontroli. Administratorzy IT mają ponadto możliwość włączania, wyłączania oraz restartowania wielu gniazd sieciowych urządzeń za pomocą jednego kliknięcia myszką. Ten zintegrowany, oparty na przeglądarce interfejs, umożliwiający dostęp do urządzeń bez konieczności łączenia się z interfejsami różnych użytkowników sprawia, że proces zarządzania systemem jest łatwiejszy i bardziej wydajny.

CC2000 oferuje ogromne możliwości ochrony dostępu. Zewnętrzna i wewnętrzna procedura uwierzytelniania wraz z polityką bezpieczeństwa umożliwiają szczegółową konfigurację procedury autoryzacji użytkownika, nawet do poziomu port-by-port. Administrator może konfigurować prawa dostępu poszczególnych użytkowników do wybranych serwerów czy portów, czuwając nad bezpieczeństwem całej instalacji. Użytkownicy zaś posiadają szybszy i łatwiejszy dostęp do wszystkich urządzeń za pośrednictwem strony przeglądarki internetowej.

CC2000_Diagram_smaller

ATEN oferuje testowe wersje oprogramowania dostępne online. Za ich pomocą można zapoznać się z korzyściami, jakie niesie ze sobą praca z CC2000.

Nowy produkt firmy ATEN – CITIMS – umożliwia administratorom IT zarządzanie urządzeniami IT znajdującymi się w różnych serwerowniach za pomocą jednego adresu IP oraz portalu. Dzięki jego wygodnym, bezpiecznym i scentralizowanym funkcjom zarządzania użytkownicy mogą zdalnie uzyskać dostęp do serwerów i urządzeń seryjnych będących w rozproszonych przestrzennie serwerowniach. Mogą oni także kontrolować zasilanie dzięki  integracji wszystkich urządzeń ALTUSEN Over the NET™. Użytkownicy mają obecnie możliwość sprawdzenia funkcjonowania oprogramowania CC2000 oraz przełącznika KN4140v KVM Over the NET™ w trybie online (www.aten.com/trial_c2kn/index.html). Użytkownicy, którzy posiadają już urządzenie z serii ALTUSEN Over the NET™ mogą zarejestrować swój produkt w systemie ATEN e-Support i pobrać wersję próbną CC2000 (licencja na 1 Master oraz 16 węzłów), która umożliwi im kontrolę nad całą siecią.

www.aten.com/data/event/cc2000/webpage/index.html