01/07/2020

Mieszana Rzeczywistość odciąży laboratoria

Nagły wzrost zapotrzebowania na usługi laboratoriów diagnostycznych, którego przyczyną jest pandemia COVID-19, spowodował, że laboranci są mocno obciążeni pracą. Dziś nie tylko wykonują standardowe badania, ale przeprowadzają również tysiące testów dziennie, osób potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Presja czasu i duże obciążenie pracą zwiększają ryzyko popełnienia błędu. Polski start-up Holo4Labs opracował rozwiązanie, które pozwala na odciążenie laborantów i zdalne przeprowadzanie procedur analitycznych.

Spółka w czerwcu z sukcesem przeprowadziła kampanię crowdfundingu udziałowego w 10 dni pozyskując 1,2 mln zł od inwestorów. Rozwiązanie proponowane przez ekspertów od Mieszanej Rzeczywistości (Mixed Reality) z Holo4Labs pozwala maksymalnie zautomatyzować proces analizy próbek, minimalizując ryzyko popełnienia błędu przez laboranta, również w laboratorium diagnostycznym, ale nie tylko. System opracowany przez Polaków korzysta z najnowszej generacji wirtualnych gogli Microsoft HoloLens 2 oraz jest zintegrowany z oprogramowaniem LIMS wykorzystywanym w laboratoriach.

Mieszana Rzeczywistość odciąży laboratoria - Holo4Labs

Holo4Labs działa jak przenośny komputer, którego nieskończony ekran użytkownik zawsze ma przed oczami. Laborant korzystający z rozwiązania nie musi wprowadzać ręcznie danych do komputera, a ponadto dzięki goglom posiada podgląd do kluczowych informacji na temat próbek z dowolnego miejsca. – Cały proces analizy badanego materiału wspomagany jest poprzez nasze autorskie rozwiązanie. Oprogramowanie automatycznie skanuje próbkę i podpowiada laborantowi, jaki następny krok powinien wykonać. W dodatku wszystko może się odbywać pod nadzorem zewnętrznego supervisora, który będąc poza laboratorium może śledzić proces i poinstruować personel, co do warunków przeprowadzenia bardziej skomplikowanych i wieloetapowych procedur mówi Przemysław Budnicki, CEO Holo4Labs.

Rozwiązanie, dzięki możliwości pracy zdalnej audytorów czy szefów zespołów badawczych, pozwala na znaczne przyspieszenie prac, które muszą być nadzorowane przez starszy rangą personel. Laborant w razie potrzeby może połączyć się z wybranym ekspertem, który będzie mógł dosłownie rysować po otaczającej laboranta przestrzeni dzięki hologramom wyświetlanym przed jego oczami, wskazując kluczowe kroki procedury, udostępni mu swój pulpit, czy prześle odpowiednie pliki. Sama procedura procesu wprowadzania danych czy generowania raportów jest także dużo szybsza i może odbywać się automatycznie. – Integracja naszego rozwiązania z oprogramowaniem LIMS pozwala na przesyłanie wyników do osób upoważnionych. Korzystając z kompleksowego systemu laborant wpisuje dane bezpośrednio w interfejsie wirtualnym, a pozostałe dane są pobierane z podłączonych instrumentów laboratoryjnych i łączone w systemie. System w momencie otrzymania wyniku z urządzenia badawczego generuje raport i jeżeli jest to możliwe przesyła go do odpowiedniej osoby.dodaje Budnicki.

System ułatwia zarządzanie takimi obszarami, jak zdalne szkolenia, zapewnienie zgodności procedur, zarządzanie instrumentami badawczymi i umożliwia pracę na wirtualnych instrumentach laboratoryjnych. Automatyzacja procesu analizy materiału pozwala efektywniej wykorzystywać czas pracy laborantów przyspieszając w ten sposób sam czas badania próbek.

Opracowane przez Holo4Labs narzędzie wykorzystujące najnowszą technologię Mieszanej Rzeczywistości pozwala na optymalizację całego procesu analizy i ograniczenie obecności pracowników w laboratorium do absolutnego minimum. Wirtualna praca pozwala lepiej wykorzystywać zasoby doświadczonych pracowników, którzy z poziomu własnego komputera mogą nadzorować pracę całych zespołów w wielu lokalizacjach.

(RED)