07/09/2020

Jak działa respirator?

Respirator to urządzenie, które zapewnia wentylację mechaniczną poprzez wprowadzanie i wydychanie powietrza do i z płuc w celu dostarczenia oddechów pacjentowi, który fizycznie nie jest w stanie oddychać. Respirator pozwala też podtrzymać podstawowe funkcje życiowe. Umożliwia pacjentowi przeżycie do momentu, gdy leki lub inne terapie przywrócą funkcjonowanie osłabionych narządów. Jak działa respirator?

Czym jest respirator?


Nowoczesne respiratory to skomputeryzowane maszyny sterowane mikroprocesorem. Są stosowane głównie w intensywnej terapii, opiece domowej i medycynie ratunkowej (jako samodzielne jednostki) oraz w anestezjologii (jako element aparatu anestezjologicznego). Respirator nadciśnieniowy składa się ze zbiornika sprężonego powietrza lub turbiny, zapasów powietrza i tlenu, zestawu zaworów i rurek oraz jednorazowego lub wielokrotnego użytku „obwodu pacjenta”.

Respiratory mogą być również wyposażone w systemy monitorowania i alarmowania parametrów związanych z pacjentem (ciśnienie, objętość i przepływ) oraz funkcji respiratora (np. wyciek powietrza, awaria zasilania, awaria mechaniczna), baterie rezerwowe, zbiorniki tlenu i zdalne sterowanie. Układ pneumatyczny jest obecnie często zastępowany przez sterowaną komputerowo turbopompę. Nowoczesne respiratory są sterowane elektronicznie przez mały wbudowany system, który umożliwia dokładne dostosowanie charakterystyki ciśnienia i przepływu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Precyzyjne ustawienia respiratora służą również do tego, aby wentylacja była bardziej znośna i wygodna dla pacjenta.

Jak działa respirator?
Jak działa respirator?

Jak działa respirator?


Zbiornik powietrza jest sprężany pneumatycznie kilka razy na minutę, aby dostarczyć pacjentowi powietrze z pomieszczenia lub w większości przypadków mieszaninę powietrza/tlenu. Jeśli używana jest turbina, przepycha ona powietrze przez respirator za pomocą zaworu przepływu regulującego ciśnienie w celu spełnienia parametrów specyficznych dla pacjenta. Po uwolnieniu nadciśnienia pacjent będzie biernie wydychał powietrze ze względu na elastyczność płuc. Wydychane powietrze jest zwykle uwalniane przez zawór jednokierunkowy w obwodzie pacjenta, zwany kolektorem pacjenta.

Ponieważ awaria respiratora może skutkować śmiercią, systemy wentylacji mechanicznej są klasyfikowane jako systemy krytyczne dla życia i należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapewnić ich wysoką niezawodność, w tym zasilanie. Respiratory mechaniczne są starannie projektowane, aby żaden pojedynczy punkt nie stanowił zagrożenia dla pacjenta. Mogą mieć ręczne mechanizmy rezerwowe, aby umożliwić ręczne oddychanie w przypadku braku zasilania (mechaniczny wentylator zintegrowany z aparatem anestezjologicznym). Mogą również mieć zawory bezpieczeństwa, które otwierają się do atmosfery w przypadku braku zasilania, działając jako zawór zapobiegający uduszeniu podczas spontanicznego oddychania pacjenta. Niektóre systemy są wyposażone w zbiorniki ze sprężonym gazem, sprężarki powietrza lub akumulatory zapasowe zapewniające wentylację w przypadku awarii zasilania lub wadliwych dostaw gazu.

(RED – Jak działa respirator)