09/11/2023

Kilka typowych błędów popełnianych przez copywriterów

Jednym z największych jest brak zrozumienia zamierzonej grupy odbiorców. Tworzenie treści bez uwzględnienia potrzeb i oczekiwań docelowych odbiorców może prowadzić do tego, że przekaz nie będzie z nimi rezonował i ostatecznie nie przyciągnie ich uwagi.

Aby uniknąć tego błędu, kluczowe jest dokładne zbadanie grupy docelowej, w tym jej danych demograficznych, psychograficznych i zachowań. Te cenne informacje można następnie wykorzystać do dostosowania przekazu marketingowego i zapewnienia, że bezpośrednio odnosi się on do zainteresowań i wymagań grupy docelowej.

Kilka typowych błędów popełnianych przez copywriterów

Innym często spotykanym błędem popełnianym przez copywriterów jest kładzenie nadmiernego nacisku na cechy, a nie na korzyści. Podczas, gdy ważne jest, aby podkreślić cechy produktu lub usługi, to ostatecznie korzyści przekonują klienta do dokonania zakupu. Korzyści odnoszą się do wyników lub rezultatów, których klient doświadczy w wyniku korzystania z produktu lub usługi. Koncentrując się na korzyściach można nawiązać silniejszą więź emocjonalną z klientem, dzięki czemu przekaz jest bardziej przekonujący.

Istotnym błędem często popełnianym przez copywriterów jest zaniedbywanie korekty. Brak dokładnego przeglądu treści może skutkować błędami, niespójnościami i brakiem jasności, ostatecznie niszcząc wiarygodność przekazu.

Aby tego uniknąć, konieczne jest przeznaczenie wystarczającej ilości czasu na dokładną korektę i edycję, najlepiej z pomocą drugiej osoby. Zapewni to, że treść będzie spójna i jasna, zwiększając tym samym ogólną skuteczność przekazu.

Marcin Majerek – Content Manager
marcin.majerek@gmail.com