08/02/2024

Mastercard zwiększa ochronę dzięki sztucznej inteligencji

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony oszustów, wykorzystujących nowoczesne technologie, Mastercard wdraża nowe rozwiązanie  – Decision Intelligence. Jest ono oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, aby wzmocnić ochronę transakcji, bezpieczeństwo konsumentów oraz całej sieci płatniczej.

Mastercard Decision Intelligence

Decision Intelligence (DI) to wiodąca na świecie technologia Mastercard do analizowania transakcji w sieci w czasie rzeczywistym. Pomaga ona bankom oceniać i bezpiecznie autoryzować 125 miliardów operacji rocznie. Najnowsza wersja rozwiązania, wykorzystująca generatywną sztuczną inteligencję, analizuje w czasie rzeczywistym niespotykaną dotąd liczbę atrybutów transakcji. Dzięki temu ocenia, czy jest ona autentyczna, czy też potencjalnie oszukańcza.​

Nowa generacja usługi, Decision Intelligence Pro, określa ryzyko związane z daną transakcją poprzez analizowanie powiązań pomiędzy różnymi jej uczestnikami. W mniej niż 50 milisekund poprawia ogólny wynik Decision Intelligence, ulepszając jakość danych dostarczanych bankom. Wstępne analizy pokazują, że wykorzystanie generatywnej AI zwiększa współczynnik wykrywania oszustw średnio o 20%. W niektórych przypadkach nawet o 300%. Udoskonalona usługa ograniczy także tzw. fałszywe alarmy, czyli liczbę transakcji, które są błędnie oznaczane jako oszukańcze.

„Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji zwiększamy szybkość i dokładność naszych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa bankom i ich klientom. Udoskonalenie naszego algorytmu poprawi zdolność Mastercard do wykrywania potencjalnych podejrzanych zdarzeń, zwiększając poziom zaufania dla każdej transakcji” – mówi Ajay Bhalla, President of Cyber and Intelligence, Mastercard.

Rozwiązanie Decision Intelligence jest dostępne dla banków na całym świecie.

(RED)