25/01/2024

Jaka będzie praktyka DevOps w 2024 roku?

Dwa kluczowe słowa w kontekście rozwoju praktyki DevOps w 2024 roku to jakość i profesjonalizm. Skończył się czas, gdy głównym celem organizacji IT było zatrudnianie jak największej liczby inżynierów i skupianie się na liczbie realizowanych projektów. Teraz nacisk kładziony jest na ekspertyzę, doświadczenie i dostarczanie wartości klientom. Firmy poszukują specjalistów, którzy nie tylko rozumieją technologię, ale także potrafią myśleć strategicznie i dostosowywać się do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.

5 trendów związanych z praktykami DevOps, na które musimy zwracać uwagę w 2024 roku wskazuje Łukasz Niedzwiedzki, DevOps & Cloud Practice Director EU & LATAM w SoftServe.

Jaka będzie praktyka DevOps w 2024 roku?

Integracja AI w świecie DevOps

Rok 2024 przyniesie znaczący postęp w integracji sztucznej inteligencji (AI) w ramach praktyk DevOps. Coraz bardziej zaawansowane narzędzia AI pozwalają na automatyzację złożonych zadań, co przekłada się na efektywność i szybkość w dostarczaniu oprogramowania. AI wspiera developerki i developerów zarówno w fazie projektowania, jak i w ciągłej integracji różnych rozwiązań oraz monitoringu aplikacji. Przykładowo, algorytmy uczenia maszynowego mogą przewidywać problemy z wydajnością czy potencjalne błędy w kodzie jeszcze przed ich wystąpieniem.

Wyzwania związane z AI

Mimo dynamicznego rozwoju AI, wiele organizacji napotyka trudności w pełnym wykorzystaniu potencjału tej technologii. Kluczowym wyzwaniem jest przygotowanie odpowiedniej struktury danych, która jest niezbędna do efektywnego tworzenia modeli uczenia maszynowego. Firmy muszą inwestować w zasoby i umiejętności związane z zarządzaniem danymi, aby móc w pełni korzystać z zalet AI. Brak odpowiedniej infrastruktury (chmurowej, on-prem lub hybrydowej), odpowiedniej struktury danych oraz kompetencji może poważnie ograniczać możliwości implementacji inteligentnych rozwiązań.

DevSecOps – bezpieczeństwo na pierwszym planie

W 2024 roku, bezpieczeństwo pozostaje kluczowym elementem w życiu DevOpsa. Organizacje coraz bardziej rozumieją, że bezpieczeństwo nie jest problemem wybranego działu, ale integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania. Każdy członek zespołu DevOps jest odpowiedzialny za aspekty cyberbezpieczeństwa. To podejście obejmuje zarówno zabezpieczenia w fazie projektowania, jak i bieżące monitorowanie aplikacji pod kątem zagrożeń.

Szybka adopcja kultury DevOps

W 2024 roku będzie zapewne obserwować przyspieszenie w przyjmowaniu kultury DevOps, zwłaszcza w branżach tradycyjnie mniej związanych z technologiami, takich jak sektor publiczny czy finanse. Ta zmiana wynika z rosnącego przekonania o korzyściach płynących z elastyczności, szybkości i jakości, jakie oferuje DevOps. Firmy z tych sektorów inwestują w rozwój kompetencji, narzędzi i procesów, aby być bardziej konkurencyjnymi i reagować na zmieniające się wymagania rynku. Patrząc na rynek amerykański (kilka lat przed nami) widać jak sektor publiczny (w tym np. wojskowy) przyjął zwinne metody zarządzania i po kilku iteracjach uzyskuje świetne wyniki.

Polscy specjaliści DevOps w światowym topie

Polska wyróżnia się na tle innych krajów pod względem adaptacji trendów globalnych w DevOps. Można śmiało powiedzieć, że w niektórych aspektach jesteśmy liderami. Polskie firmy i zespoły DevOps wykazują się wyjątkową w skali światowej gotowością do zmian, kompleksowym myśleniem i szybką adaptacją nowych praktyk. Mamy świetnych inżynierów, którzy są cenieni jako specjaliści globalnie.

(Łukasz Niedzwiedzki – SoftServe)