28/10/2023

Sztuczna inteligencja w Public Relations – ogólne spojrzenie

Sztuczna inteligencja (AI) wywołała poruszenie w różnych branżach, w tym w Public Relations. AI obejmuje szereg technologii, które umożliwiają wykonywanie zadań tradycyjnie przypisanych do ludzkiego intelektu. Chodzi przede wszystkim o uczenie się, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. W Public Relations sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób, w jaki firmy angażują się w kontakt z odbiorcami i dbają o swoją reputację.

Marcin Majerek

Marcin Majerek

Sztuczna inteligencja w Public Relations odnosi się do wykorzystania zautomatyzowanych technologii do analizy danych, generowania treści i zarządzania relacjami z odbiorcami. Chociaż sztuczna inteligencja jest obecna w sferze PR od wielu lat, ostatnio nabrała znacznego rozpędu. Wraz z pojawieniem się dużych zbiorów danych, mediów społecznościowych i marketingu cyfrowego, specjaliści PR zwrócili się do sztucznej inteligencji jako narzędzia do zrozumienia ogromnej ilości informacji, którymi dysponują.

NLP, ML i Chatboty w Public Relations

Technologie AI stosowane w Public Relations obejmują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe (ML) i chatboty. NLP służy do analizy i interpretacji ludzkiego języka, umożliwiając maszynom zrozumienie nastrojów, tonu i kontekstu komunikacji. ML jest wykorzystywany do identyfikowania wzorców i uzyskiwania wglądu w dane, umożliwiając specjalistom PR podejmowanie decyzji opartych na danych. Chatboty są z kolei wykorzystywane do automatyzacji obsługi klienta i wsparcia, umożliwiając firmom oferowanie całodobowej pomocy swoim klientom.

Korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w Public Relations? Jedną z najważniejszych zalet jest lepsze monitorowanie i analiza mediów. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą monitorować i analizować relacje w mediach w czasie rzeczywistym, zapewniając PR-owcom cenny wgląd w postrzeganie marek. Te spostrzeżenia mogą wpływać na decyzje dotyczące przekazu, tworzenia treści i ogólnej strategii. Kolejną zaletą sztucznej inteligencji w PR jest ulepszone tworzenie i dystrybucja treści. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować dane i wykrywać trendy, umożliwiając specjalistom PR tworzenie materiałów, które rezonują z docelowymi odbiorcami. Poza tym sztuczna inteligencja może zoptymalizować dystrybucję treści, identyfikując najbardziej efektywne kanały i optymalne czasy dotarcia do docelowych odbiorców.

Przewidywanie kryzysów

Wykorzystując analizę nastrojów, specjaliści Public Relations mogą oceniać opinie publiczne na temat swoich klientów i podejmować decyzje dotyczące ich strategii komunikacyjnych. Sztuczna inteligencja może też śledzić trendy rynkowe i wyniki kampanii komunikacyjnych PR, zapewniając analizę danych historycznych, która może informować o przyszłych decyzjach budżetowych.

AI może być również wykorzystywana do przewidywania opinii publicznej i zarządzania kryzysowego. Analityka predykcyjna może analizować dane historyczne, wzorce i trendy w celu tworzenia modeli predykcyjnych, które mogą pomóc konsultantom ds. PR w identyfikowaniu potencjalnych kryzysów przed ich wystąpieniem. Zapewniając analizę danych i wgląd w czasie rzeczywistym, AI może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji w sytuacjach kryzysowych. Ponadto badanie nastrojów oparta na sztucznej inteligencji może pomóc w monitorowaniu i ocenie nastrojów społecznych, umożliwiając PR-owcom odpowiednie i skuteczne reagowanie.

Sztuczna inteligencja w Public Relations – zalety i obawy

AI usprawni również obsługę klienta i zarządzanie relacjami. Głównie poprzez automatyzację rutynowych zadań, takich jak odpowiadanie na zapytania i zapewnianie wsparcia. Dzięki temu specjaliści PR mogą przeznaczyć swój czas i energię na bardziej strategiczne przedsięwzięcia, takie jak budowanie relacji z odbiorcami/klientami.

Chociaż zalety sztucznej inteligencji w public relations są godne uwagi, kluczowe jest uznanie towarzyszących im obaw. Jedna z głównych dotyczy kwestii etycznych obejmujących prywatność i uprzedzenia. Narzędzia oparte na AI mogą gromadzić i analizować duże ilości danych, co budzi obawy dotyczące ich wykorzystania i dostępności. Ponadto istnieje ryzyko stronniczości algorytmów, co może prowadzić do niesprawiedliwych lub dyskryminujących wyników.

Sztuczna inteligencja w Public Relations

Kolejnym ograniczeniem sztucznej inteligencji w PR jest konieczność nadzoru i interwencji człowieka. Sztuczna inteligencja w Public Relations może zautomatyzować proste zadania. Nie może jednak zastąpić czynnika ludzkiego w nawiązywaniu kontaktów i zarządzaniu reputacją. Specjaliści PR muszą posiadać zdolność rozumienia i działania na podstawie spostrzeżeń dostarczanych przez narzędzia AI, zamiast bezwarunkowo na nich polegać. Wreszcie istnieje niepokój związany z potencjalnym wypieraniem miejsc pracy w branży PR, ale to już inna historia.

Marcin Majerek, ekspert ds. Public Relations w sektorze IT.
marcin.majerek@gmail.com