23/01/2015

Wyszukiwarka Netsprint Search w intranecie Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wdrożyła intranetową wyszukiwarkę Netsprint Search, która wspiera wewnętrzną komunikację w instytucji. Wyszukiwarka przeszukuje dane z kilkunastu zróżnicowanych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oprócz systemu wyszukiwawczego Netsprint stworzył stronę HTML, dopasowaną wizualnie do głównego serwisu Lasów Państwowych (lasy.gov.pl).

Realizacja projektu trwała niecałe cztery miesiące i objęła stworzenie wyszukiwarki intranetowej (wewnętrznej) dostępnej dla pracowników Lasów Państwowych. Wyszukiwarka umożliwia im dotarcie do informacji z ponad 15 źródeł danych. Netsprint przeszukuje m.in. serwis lasy.gov.pl, kanał Lasów Państwowych na YouTube, źródła wewnętrzne zawierające m.in. biuletyny informacji publicznej, a nawet wewnętrzne tablice ogłoszeń i systemy zgłaszania błędów. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do wszystkich tych informacji w jednym miejscu. Jest to pierwszy tego typu system integrujący różne źródła informacji i wiedzy wdrożony w Lasach Państwowych.

Projekt wymagał stworzenia rozbudowanego systemu pobierania danych z różnorodnych źródeł: serwera FTP, baz danych klienta, plików XML umieszczonych na serwerze poprzez dużą liczbę robotów indeksujących, przygotowanych specjalnie na potrzeby tego rozwiązania. Przeszukiwane są różne typy danych, m.in. pliki PDF czy wideo.

Stworzenie systemu wyszukiwawczego dla Lasów Państwowych było jednym z naszych największych przedsięwzięć, przede wszystkim ze względu na liczbę, rozproszenie i różnorodność źródeł danych do pobraniakomentuje Anna Ciuchta, Project Manager w Netsprincie. –  Nasze doświadczenie we wdrożeniach Netsprint Search wskazuje, że wyszukiwarka jest dla użytkowników pierwszym i najważniejszym krokiem w dotarciu do treści, dlatego mamy nadzieję, że system będzie skutecznie wspierał przepływ wiedzy wśród pracowników naszego klienta.

Wyszukiwarka Netsprint Search w intranecie Lasów Państwowych

(RED/Netsprint)

Udostępnij ten artykuł...