26/06/2024

77% pracowników ufa sztucznej inteligencji

Według najnowszych badań Salesforce współcześni pracownicy wierzą, że sztuczna inteligencja wykona prawie połowę ich zadań. Jednak zatrudnieni czują się najbardziej komfortowo wówczas, kiedy AI i ludzie pracują wspólnie. Efektem tej kooperacji jest większe zaufanie do AI w zakresie autonomicznego wykonywania zadań, które pozwalają oszczędzać czas, takich jak np. pisanie kodu, znajdywanie spostrzeżeń dotyczących danych i opracowywanie pisemnych komunikatów. 

Pracownicy nie delegują jednak wszystkich swoich zadań do AI. Badania pokazują, że dzisiejsi członkowie zespołu wolą, aby zadania takie jak wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i dbanie o bezpieczeństwo danych były nadzorowane przez ludzi. Prawdopodobnie nie potrwa to jednak długo. Dane sugerują również, że inwestowanie w wiedzę i edukację buduje zaufanie do autonomicznej sztucznej inteligencji w przyszłości. 

77% pracowników ufa sztucznej inteligencji

Najciekawsze wnioski z badania

Pracownicy na całym świecie, zwłaszcza liderzy, wierzą w autonomiczną przyszłość i już teraz powierzają zadania sztucznej inteligencji

Zatrudnieni (dane uśrednione) są przekonani, że AI wykona około 43% ich zadań, co wskazuje na zmianę wśród pracowników w kierunku przekazywania zadań sztucznej inteligencji. Co ciekawe, liderzy są większymi entuzjastami i uważają, że odsetek wykonywanych przez AI zadań sięgnie 51%. Szeregowi pracownicy typują natomiast 40%. 

Badania pokazują, że aż 77% członków zespołów na całym świecie ostatecznie zaufa sztucznej inteligencji w zakresie autonomicznego działania. Liczba ta obejmuje: 

 • 10% pracowników, którzy dziś już jej ufają,
 • 26% zatrudnionych, którzy zaufają AI w okresie krótszym niż trzy lata,
 • 41% pracowników, którzy zaufają sztucznej inteligencji w ciągu trzech lub więcej lat.

Podczas gdy pracownicy preferują współpracę pomiędzy AI a ludźmi, to jednak zaczynają ufać, że algorytm poradzi sobie z niektórymi zadaniami samodzielnie. Zadania, które powierzano autonomicznej sztucznej inteligencji, obejmowały:

 • 15% zaufało AI w kwestii autonomicznego pisania kodu,
 • 13% w zakresie samodzielnej analizy danych,
 • 12% ufa sztucznej inteligencji w zakresie opracowywania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • 12% ufa, że autonomiczne AI będzie pełnić funkcję ich osobistego asystenta.

Inne zadania, według respondentów, wymagają zaangażowania człowieka. Pracownicy są bardziej skłonni zaufać ludziom w następujących kwestiach: 

 • 47% ufa, że ludzie sami będą uczestniczyć w działaniach integracyjnych,
 • 46% ufa ludziom w zakresie wdrażania i szkolenia pracowników,
 • 40% ufa ludziom w kwestii bezpieczeństwa danych.

Respondenci badania uważają, że zaangażowanie człowieka jest niezbędne do budowania zaufania do sztucznej inteligencji.

 • 63% pracowników na całym świecie twierdzi, że większe zaangażowanie człowieka zwiększyłoby ich zaufanie do sztucznej inteligencji,
 • obawy związane z AI mogą wynikać z braku jej zrozumienia. Aż 54% zatrudnionych twierdzi, że nie wie, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana lub zarządzana w ich miejscu pracy,
 • pracownicy, którzy mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana i zarządzana w ich miejscu pracy, są 5x bardziej skłonni powiedzieć, że zaufają AI w zakresie autonomicznego działania w ciągu najbliższych dwóch lat niż ci, którzy nie posiadają takiej wiedzy.

Wyniki badania obrazują, że pojawia się kluczowa różnica w zakresie wiedzy na temat sztucznej inteligencji między płciami – mężczyźni są o 94% bardziej skłonni powiedzieć, że posiadają wiedzę na temat wdrażania i zarządzania sztuczną inteligencją w swoim miejscu pracy w porównaniu z kobietami.