20/06/2023

Czy zakochaliśmy się w sztucznej inteligencji? [raport]

Z generatywnej sztucznej inteligencji najczęściej korzystają przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia baby boomers – taką deklarację składa aż 53,5% z nich. Co więcej, aż 70% z nich jest gotowych zasięgnąć od AI porady na temat relacji osobistych lub planów życiowych i zawodowych. Kim są użytkownicy i użytkowniczki generatywnej AI, jak z niej korzystają i czy ufają jej bezgranicznie? Czy naprawdę zakochaliśmy się w sztucznej inteligencji?

Generatywna sztuczna inteligencja (AI) służy do tworzenia treści audio, obrazów, tekstów i filmów. Ma potencjał wykonywania zadań, które zarezerwowane były do tej pory wyłącznie dla ludzi. Jej najpopularniejsze narzędzia – ChatGPT, Midjurney, czy DALL-e 2 – odnotowują ciągły wzrost popularności. ChatGPT ma obecnie ponad 100 milionów użytkowników i użytkowniczek. DALL-e 2, który służy do generowania obrazów, potrzebował około 2,5 miesiąca, aby dotrzeć do 1 miliona ludzi.

Czy zakochaliśmy się w sztucznej inteligencji? [raport]

Kto korzysta i w jakim celu z narzędzi generatywnej AI?

Według raportu Capgemini „Dlaczego konsumenci kochają generatywną sztuczną inteligencję?” 51% konsumentów i konsumentek zna najnowsze trendy w generatywnej AI i używało jej narzędzi. 35% jest świadomych istnienia AI, ale nie korzystało z niej w praktyce. Duże zaskoczenie  – osoby z pokolenia baby boomers wykazują najwyższy poziom wykorzystania tego rodzaju narzędzi (53,5%). To więcej niż młodsi przedstawiciele i przedstawicielki pokoleń X (51,7%), Z (50,8%) i  Milenialsów (50,2%). Użytkownicy i użytkowniczki wykorzystują generatywną AI najczęściej do tworzenia treści (52%) i brainstormingu (28%).

W podziale płciowym wyniki są bardzo zbliżone. Kobiety (49,7%) oraz mężczyźni (51,9%) znają najnowsze trendy w przestrzeni generatywnej AI i korzystają z narzędziami takich jak ChatGPT czy DALL-E. Najwyższy odsetek użytkowników i użytkowniczek (56,5%), którzy korzystali z narzędzi generatywnej AI jest w Japonii. Na drugim miejscu plasuje się Singapur (54,4%), a na trzecim Szwecja (54,3%).

Czy użytkownicy ufają narzędziom AI?

Poziom zaufania do AI jest zaskakująco wysoki. Aż 73% badanych ufa treściom z generatywnych platform, nawet w tematach tak skomplikowanych jak finanse, medycyna czy związki międzyludzkie. Największym stopniem zaufania mogą pochwalić się Norwegowie (79%) i Hiszpanie (75%). Raport wskazuje, że 53% ankietowanych ufa planowaniu finansowemu wspomaganemu przez sztuczną inteligencję. 67% mogłoby skorzystać z porad medycznych generatywnych przez AI. Niemało, bo aż 66% użytkowników i użytkowniczek, byłoby gotowych uzyskać od AI porady dotyczących osobistych interakcji lub relacji (praca, przyjaźnie, związki romantyczne), a także kariery zawodowej. Co zaskakujące, osoby z wyżu demograficznego są bardziej skłonne (70%) zasięgnąć porady na temat relacji osobistych lub planów życiowych i zawodowych niż respondenci z młodszych pokoleń.

Niebezpieczne, zbyt wysokie zaufanie

Zdaniem twórców raportu wysoki poziom zaufania może narazić osoby, korzystające z generatywnej AI na niebezpieczeństwa stwarzane przez fakenewsy, deepfake, cyberataki i plagiaty. Generatywna AI już teraz jest masowo wykorzystana do tworzenia fałszywych wiadomości. Niedawno w Chinach aresztowano mężczyznę za używanie ChatGPT w celu stworzenia fałszywego artykułu o katastrofie kolejowej, która nigdy się nie wydarzyła. Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r., eksperci ostrzegają przed potencjałem generatywnej sztucznej inteligencji do rozpowszechniania błędnych informacji, które mogą zmanipulować opinię publiczną.

Mimo coraz częstszych apeli o ograniczone zaufanie do AI, prawie połowa (49%) badanych nie przejmuje się problemem fakenews.

Autorzy raportu „Dlaczego konsumenci kochają generatywną sztuczną inteligencję?” podsumowują jego wyniki: Eksperymentując  z generatywną sztuczną inteligencją należy pamiętać, że jest to dopiero rodząca się technologia, która nie jest jeszcze gotowa działać autonomicznie w każdej sytuacji. Organizacje rozwijające lub używające generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji muszą gwarantować, że wyniki jej działań będą bezstronne, niezawodne, bezpieczne i dbające o poszanowanie prywatności. Nadzór ludzki jest kluczowy, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom i problemom, które idą w ślad za rozwojem generatywnej AI.

Pełna wersja raportu tutaj.