30/12/2014

Fiskus twierdzi, że bitcoiny to nie waluta

Fiskus nie uznaje bitcoinów jako waluty a jako prawo majątkowe, co może być problemem zarówno dla inwestorów jak i zwykłych użytkowników tej kryptowaluty.

Z interpretacji podatkowych wynika, że urzędy skarbowe nie chcą się zgodzić na zrównanie bitcoinów ze standardowymi walutami. Urzędnicy tłumaczą to przepisami, które nie pozwalają traktować kryptowaluty na równi z innymi walutami będącymi środkami płatniczymi. Urzędy skarbowe nie zgadzają się także, aby przychody z obrotów bitcoinami dla celów podatkowych rozliczać na takich zasadach jak np. przychody z obrotu akcjami.

Urzędnicy skłaniają się do uznania bitcoinów na zasadach stosowanych do opodatkowania m.in. przychodów z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych czy znaków towarowych. W ten sposób dochód ze sprzedaży bitcoinów trzeba doliczyć do innych dochodów i zapłacić podatek na zasadach ogólnych – 18% lub 32%. Obracający tą kryptowalutą powinni prowadzić dokładną ewidencję zakupów i sprzedaży.

Fiskus twierdzi, że bitcoin to nie waluta

(RED/Pieniądze&Inwestycje, Wiedza i Praktyka)