11/12/2014

Michał Krużycki w Grupie Wirtualna Polska

Michał Krużycki dołącza do zespołu Grupy WP. Jako Dyrektor Działu Partnerstw i Produktów Płatnych będzie odpowiadał za realizację strategii spółki w tym obszarze. Do jego obowiązków będzie należało m.in. tworzenie planów wdrażania, rozwoju i sprzedaży produktów płatnych Grupy WP, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz rozwiązań produktowych, planowanie i prowadzenie taktycznych działań promocyjnych produktów płatnych.

Michał Krużycki w Grupie Wirtualna PolskaMichał Krużycki doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą, m.in. w O’Connor Sutton Cronin (2004) oraz FHU Computerland (2005-2006). Od 2006 związany z branżą telekomunikacyjną, początkowo na stanowisku Starszego Konsultanta ds. Technologii VoIP w firmie Datera SA – twórcy platformy FreecoNet. Od 2009 na stanowisku Dyrektora Operacyjnego nadzorującego bieżące funkcjonowanie spółki oraz koordynującego działalność wszystkich linii biznesowych. W latach 2011-2014 Wiceprezes Zarządu Aiton Caldwell SA, spółki operującej w sektorze ICT, będącej dostawcą usług telekomunikacyjnych dla rynku masowego (klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa) oraz integratorem wykorzystującym własne rozwiązania technologiczne z zastosowaniem w sektorze MSP oraz u klientów korporacyjnych.

(RED)