24/03/2016

Jak bezpiecznie wymieniać waluty w internecie?

Na rynku internetowej wymiany walut w Polsce działa ponad 50 e-kantorów. Większość z nich oferuje oszczędności i dodatkowe korzyści dla klientów. Warto sprawdzić, czy firma, do której przelewasz swoje pieniądze, jest w stanie odpowiednio je zabezpieczyć i uchronić Cię przed stratami. Jak to zrobić?

1. Sprawdź, czy za kantorem stoi stabilny właściciel…
…czyli taki, który dysponuje kapitałem na pokrycie wszystkich środków, które wysyłają do niego klienci. Takie dane powinny być publicznie dostępne na stronach internetowych banków i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Czy kantor online jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego?
Jeśli tak, powinien być on zarejestrowany jako krajowa instytucja płatnicza. Można to sprawdzić tutaj: https://erup.knf.gov.pl/View/faces/subjectsList.xhtml

Pamiętaj, żeby wyszukiwać po nazwie właściciela kantoru – często nazwa marki, która funkcjonuje na rynku, różni się od nazwy jej właściciela. Tak jest w przypadku np. kantoru Rkantor.com – w rejestrze figuruje jego spółka prowadząca, czyli Raiffeisen Solutions. Licencja krajowej instytucji płatniczej oznacza, że firma objęta jest nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i musi regularnie przedstawiać jej sprawozdania finansowe.

Jak bezpiecznie wymieniać waluty w internecie?

3. Jaki jest poziom zabezpieczeń Twoich danych?
Im bardziej zabezpieczenia Twojego kantoru odpowiadają tym stosowanym w bankowości, tym lepiej. Dobre praktyki w tym zakresie mają kantory z kapitałem bankowym, transakcje zabezpieczone są szyfrem SSL. W bezpiecznym e-kantorze stosowane są potwierdzenia SMS transakcji; dodatkowym czynnikiem, który go uwiarygadnia jest fakt, podlega on kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4. Czy opinie klientów kantoru można przeczytać w niezależnych serwisach?
Dostęp do opinii klientów na temat serwisu (np. przez portal Opineo.pl) świadczy o tym, że firma nie boi się tego rodzaju weryfikacji i jest otwarta na sugestie swoich użytkowników. To także dobre źródło informacji na temat poziomu usług świadczonych przez dany kantor.

5. Jakich danych wymaga od Ciebie Twój kantor internetowy?
Jeśli możesz zarejestrować się i wykonywać w kantorze transakcje podając tylko imię i nazwisko oraz fałszywy e-mail oznacza to, że poziom zabezpieczeń w Twoim kantorze jest niski. Daje to pole do nadużyć – podszywania się, prania brudnych pieniędzy itp. Jeśli spełnione są opisane wyżej warunki bezpieczeństwa (stabilny właściciel, wysoki poziom zabezpieczeń informatycznych, nadzór instytucji państwowych) to prośba podanie pełnych danych świadczy o rzetelności i trosce o bezpieczeństwo informacji na Twój temat. Weź także pod uwagę, że jeśli w danym miejscu zarejestrujesz się podając nieprawdziwe dane, rezygnujesz z możliwości późniejszej weryfikacji Twojej tożsamości. W takim przypadku niemożliwe będzie przeprowadzenie reklamacji lub dochodzenie swoich praw np. wtedy, gdy pomylisz rachunki bankowe, na które przelewasz pieniądze.

(RED)