07/03/2023

Czy tylko ChatGPT zabierze nam pracę?

Praca w dużych, międzynarodowych korporacjach, zwłaszcza tych związanych z technologią, często kojarzona jest z poruszaniem się po ściśle wyznaczonych ścieżkach kariery. Tymczasem zatrudnienie w globalnej firmie pozwala na zmiany zainteresowań zawodowych, a często nawet jest dla nich inspiracją. To szczególnie ważne w czasach, kiedy AI przejmuje coraz więcej zadań, które do tej pory wykonywali ludzie.

Czy tylko ChatGPT zabierze nam pracę?

Nowe technologie stanowią nieodzowną część pracy w przeważającej liczbie zawodów. Automatyzacja wykonywanych zadań może poprawić naszą wydajność niezależnie od tego, w jakiej branży pracujemy. Kodowanie, nawet na podstawowym poziomie, może skrócić czas pracy i zredukować liczbę monotonnych zadań. Dążenie do ułatwienia sobie codziennych obowiązków, a co za tym idzie – konieczność  poszerzania swojej wiedzy, może stać się początkiem wejścia na nową ścieżkę kariery.

AI, czyli pora szukać nowej ścieżki kariery

W pewnym momencie poczułam, że wiele czynności związanych z księgowością jest dla mnie zbyt monotonnych i chciałam sobie trochę pomóc. Ponieważ trafiłam do wewnętrznego zespołu odpowiadającego za innowację i automatyzację pracy, nauczyłam się pisać proste kody, które pomogły mi w codziennych obowiązkach i sprawiły, że część zadań wykonywałam dużo szybciej niż poprzednio. Przy okazji przekonałam się, że „nie święci garnki lepią”. To był mój pierwszy, ale ważny krok w kierunku świata technologiiopowiada Mariia Nalapko, Transformation Consultant z Capgemini Polska, która rozpoczęła swoją karierę w firmie jako księgowa.

Coraz częściej przewiduje się przejęcie szeregu obowiązków, które do tej pory wykonywali ludzie, przez AI co oznacza, że zmiana początkowo obranej ścieżki kariery będzie dotyczyła coraz większej liczby osób. International Data Corporation (IDC) prognozuje, że eksperci sektorowi będą coraz bardziej angażować się w inicjatywy tworzenia narzędzi cyfrowych w celu rozwiązania palących problemów biznesowych. W ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad 100 milionów profesjonalistów biznesowych ma wziąć udział w produkcji rozwiązań cyfrowych.

Zawody związane z księgowością, obok obsługi klienta czy copywritingu, są szczególnie podatne na zmiany związane z automatyzacją. W świetle ostatnich doniesień medialnych o możliwości przejęcia kolejnych pól zawodowych przez ChatGPT, zmiana ścieżki kariery może jawić się jako smutna konieczność. Lepiej jednak potraktować ją jako szansę w nowych obszarach, które do tej pory wydawały się odległe i nieosiągalne. Obawy związane ze zmianami są czymś zupełnie naturalnym, jednak, kiedy uda nam się je pokonać, z pewnością docenimy nowe możliwości.

Nowy trend – platformy low-code

Jednym z najnowszych trendów obecnych na rynku IT są tzw. platformy low-code, czyli platformy niskokodowe. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają projektować i wdrażać m.in. bazy danych, interfejsy użytkownika oraz procesy biznesowe i ich automatyzacje w sposób wizualny, bez konieczności wykorzystywania języków programowania. Dzięki nim próg wejścia do zawodów związanych z branżą nowych technologii zdecydowanie się obniży.

Czy tylko ChatGPT zabierze nam pracę?

Takie rozwiązania dadzą osobom, które nie posiadają wiedzy z zakresu IT, ale mogą wykazać się wysokimi kompetencjami miękkimi, większe szanse wejść w branżę, która do tej pory była zdominowana przez posiadaczy tzw. umysłów ścisłych.

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przewidują, że w ciągu najbliższych 20-25 lat połowa znanych dziś zawodów zniknie w wyniku rozwoju technologii. Obecne zmiany na rynku pracy są znacznie większe i bardziej dynamiczne niż w okresach wcześniejszych rewolucji tej sfery życia. Podstawową kompetencją, która przyda się wszystkim osobom aktywnym zawodowo, jest z całą pewnością elastyczność i umiejętność dostosowywania się do nowych okoliczności.

W czasie tak dynamicznych i nie w pełni przewidywalnych zmian, najlepszym środowiskiem zatrudnienia będzie takie, które oferuje szeroki wachlarz możliwości. Na współczesnym rynku pracy takimi miejscami są duże firmy, które dzięki zwinnemu zarządzaniu doskonale adaptują się do stale ewoluujących warunków rynkowych.

(RED/Capgemini Polska, ChatGPT)