19/07/2010

Czy Polska naruszyła prawo UE?

Komisja Europejska wydała szczegółową opinię na temat polskiego projektu przepisów regulujących gry i zakłady prowadzone przez Internet. Projekt ten wzbudził również zastrzeżenia krajów członkowskich, takich jak Wielka Brytania i Malta.

Sigrid Ligné, Sekretarz Generalna EGBA powiedziała: “Wspieramy intencje polskiego rządu w jego dążeniu do przyłączenia się do rosnącej liczby krajów regulujących rynek gier i zakładów prowadzonych przez Internet w UE. Jednakże obecny projekt przewiduje wiele przeszkód i zobowiązań, które w dużym stopniu utrudnią licencjonowanym i uregulowanym w UE operatorom wnioskowanie o licencję w Polsce. Namawiamy Polskę do zrewidowania projektu i dostosowania go do wymogów Traktatu Unii Europejskiej.”

Według EGBA, wiele kluczowych przepisów zawartych w projekcie budzi poważne wątpliwości w odniesieniu do prawa unijnego. Dotyczy to:

* wymogu, zgodnie z którym licencjobiorca musi być założoną w Polsce spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z bardzo wysokim kapitałem,
* możliwości wyłączenia firm, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych,
* wymogu zainstalowania i przechowywania serwera na terytorium Polski przez spółki prowadzące zakłady przez Internet,
* obowiązku prowadzenia wszystkich transakcji dotyczących zakładów za pośrednictwem polskiego banku lub w oddziale zagranicznego banku w Polsce,
* nieuzasadnionego wyłączenia niektórych gier, takich jak na przykład poker, z prowadzenia przez Internet,
* olbrzymich różnic między operatorami prowadzącymi gry i zakłady przez Internet a tymi, którzy nie wykorzystują sieci do ich prowadzenia (w zakresie wymaganych gwarancji finansowych i opłat licencyjnych).

“Wydaje się, że niektóre z tych postanowień biorą się ze słusznej potrzeby uregulowania i narzucenia zasad na rynku gier prowadzonych przez Internet, lecz duplikują one wymogi już spełnione w innych jurysdykcjach. Licencjonowane i uregulowane w UE spółki mogą spełniać wszelkie konieczne wymogi dotyczące przeciwdziałania oszustwom i ochrony konsumenta, i niekoniecznie wymagają prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Ten projekt pozostawia polskich konsumentów bez sprawiedliwego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gier prowadzonych przez Internet” dodała Sigrid Ligné.

Ponadto, niektóre postanowienia, takie jak wymogi licencjonowania oraz ograniczenia dotyczące reklamy, proszą się o pytanie, czy ustawa z ekonomicznego punktu widzenia będzie atrakcyjna dla operatorów licencjonowanych w UE.

Polska notyfikowała w Komisji Europejskiej i Państwach Członkowskich projekt ustawy 14 kwietnia 2010 roku. Szczegółowa opinia przedłuża okres obowiązywania zasady standstill do 16 sierpnia, do tego czasu Polska nie może przyjąć projektu ustawy. Polska musi odpowiedzieć na kwestie wysunięte przez Komisję. Jeżeli Polska nie weźmie pod uwagę zastrzeżeń Komisji, Komisja może w trybie natychmiastowym wszcząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego.

Udostępnij ten artykuł...
Tagi:

Systemy zarządzania nieruchomościami

Systemy zarządzania nieruchomościami. Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i inne podmioty z branży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, są zobowiązani do zapewnienia kompleksowej opieki nad obiektem i zagwarantowania jego prawidłowego funkcjonowania. Udostępnij ten artykuł…

Udostępnij ten artykuł...

Aż 3 miesiące gratis w CDA Premium!

Wystartowała świąteczna promocja w CDA Premium. Za dostęp do CDA Premium wraz z pakietem 35 programów telewizyjnych na 12 miesięcy zapłacimy jak za 9 miesięcy. Nie dość, że oferta jest skierowana do nowych i obecnych użytkowników, to jeszcze nie trzeba do tego angażować karty kredytowej. Jak to zrobić? Udostępnij ten artykuł…

Udostępnij ten artykuł...

Co to jest scrum i jakie są role w zespole scrumowym?

Stałe monitorowanie efektów pracy, transparentność postępów i konsekwentne wyciąganie wniosków z popełnionych błędów – właśnie takie efekty może zapewnić sprawnie działający zespół scrumowy. Jak jest zorganizowany i jakie role pełnią w nim poszczególni członkowie? Sprawdź! Udostępnij ten artykuł…

Udostępnij ten artykuł...