13/10/2022

Formy inwestowania na forex. Którą wybrać?

Waluty to dla inwestora bardzo interesujące aktywa. Specyfika rynku forex sprawia, że inwestycje mogą przynieść duże zyski przy stosunkowo niedużym kapitale początkowym.

Dostępność mechanizmu dźwigni finansowej, duża płynność rynku oraz jego wielkość – to najważniejsze zalety inwestowania na forex. Oczywiście wymaga ono wiedzy, wypracowania odpowiedniej strategii oraz doboru metody. Tych ostatnich jest kilka, a każda z nich wiąże się z nieco innymi korzyściami oraz zagrożeniami. Co trzeba o nich wiedzieć?

Formy inwestowania na forex. Którą wybrać?

Inwestowanie w waluty – transakcje spot i forward

Zacznijmy od omówienia różnic między dwoma podstawowymi transakcjami zawieranymi w ramach forex:

  • spot – polegają na określeniu kursu kupna lub sprzedaży aktywów i dostarczeniu ich we wskazanym terminie. Ze względu na swoją prostotę i łatwość prognozowania w krótkiej perspektywie, są najpopularniejszym instrumentem na rynku walutowym. Ich główną cechą jest krótki termin – rozlicza się je maksymalnie po 2 dniach roboczych.
  • forward – rodzaj kontraktu, w ramach którego obie strony zobowiązują się do sprzedaży lub kupna waluty w przyszłości po określonym kursie. Transakcje tego typu są rozliczane w terminie powyżej dwóch dni roboczych.

Inwestowanie na forex – swapy walutowe

W kontekście handlu na forex o swapach mówimy jako o transakcjach dwuwalutowych, polegających na odkupieniu jednej waluty za drugą (FX swap – foreign exchange swap). Z punktu widzenia inwestora swap jest okazją do zarobienia na różnicy kursów między obiema walutami. Odnotowuje on zyski, kupując walutę w kraju z wyższą stopą procentową w stosunku do waluty w z niższą stopą.

By w skuteczny sposób spekulować kursami walut, należy na bieżąco monitorować sytuację na światowych rynkach i umiejętnie prognozować przyszłe kursy. W budowaniu inwestorskiego warsztatu pomocne będzie wsparcie merytoryczne ze strony brokera – np. w postaci materiałów edukacyjnych. Dostęp do nich zyskasz, rejestrując w platformie transakcyjnej Saxo Bank – tutaj dowiesz się więcej na ten temat.

Jak inwestować na forex? Handel kryptowalutami

Na platformie forex można handlować także kryptowalutami. W porównaniu ze standardowymi giełdami krypto, inwestowanie na forex ma nieco inną specyfikę. Do najważniejszych różnic należy zaliczyć:

  • brak konieczności posiadania portfela kryptowalut;
  • możliwość handlu kryptowalutami z zastosowaniem dźwigni walutowej;
  • możliwość handlu parami waluta fiat/kryptowaluta (np. BTC/USD albo LTC/USD);
  • wypłaty środków realizowane są tylko w walutach fiat.

Handel walutami. Na czym polegają opcje walutowe?

Ostatnia metoda inwestowania na forex, którą chcemy wam zaproponować to opcje walutowe. Transakcje tego typu dotyczą prawa (ale nie obowiązku) do nabycia lub sprzedaży danej waluty za inną w określonym terminie (konkretna data lub okres). Jeśli chodzi o mechanizm działania, wyróżniamy dwa podstawowe typy akcji – call (realizowana w momencie, gdy fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji.) oraz put (realizowana kiedy fixing jest niższy). Zysk możecie wypracować, trafnie przewidując przyszłe ceny – od jednego dnia do roku w przód.

Artykuł sponsorowany