06/12/2021

Systemy zarządzania nieruchomościami

Systemy zarządzania nieruchomościami. Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i inne podmioty z branży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, są zobowiązani do zapewnienia kompleksowej opieki nad obiektem i zagwarantowania jego prawidłowego funkcjonowania.

Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i inne podmioty z branży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, są zobowiązani do zapewnienia kompleksowej opieki nad obiektem i zagwarantowania jego prawidłowego funkcjonowania. Część firm posiada wewnętrzne działy do zarządzania nieruchomościami, inne muszą wybrać odpowiedniego zarządcę. Po czym obecnie poznać dobrego zarządcę? Z jednej strony na rynku liczą się wieloletnie doświadczenie i renoma przedsiębiorstwa. Z drugiej – nowoczesne biznesy muszą posiadać specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami. Sprawdźcie, co daje takim firmom informatyczny system oraz dlaczego czyni je lepszym partnerem biznesowym i usługodawcą.

Wybór systemu do zarządzania nieruchomością

Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, sprawowanie nad nią nadzoru, kontrola pracowników, dokonywanie czynności konserwatorskich czy bieżące administrowanie to wyzwania, przed którymi stoi każdy zarządca. Z nowoczesnego podejścia do facility management, bazującego na wykorzystywaniu w codziennej pracy systemu do obsługi nieruchomości, korzystają m.in.:

  • firmy deweloperskie
  • centra logistyczne
  • firmy posiadające wiele oddziałów i filii
  • inwestorzy nieruchomości
  • jednostki samorządowe
  • TBS-y i wspólnoty mieszkaniowe.

Podmioty te, wybierając dostawcę usług, powinny wziąć pod uwagę skalowalność oferowanego przez daną firmę rozwiązania. To konieczne, gdyż wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje czy instytucje posiadają odmienną strukturę i kulturę pracy. W związku z tym program powinien być dopasowany do indywidualnej specyfiki danego biznesu i umożliwiać integrację z innymi systemami.

Systemy zarządzania nieruchomościami

Takim rozwiązaniem jest właśnie moduł do zarządzania nieruchomościami FlowDog FM, który daje szereg korzyści i możliwości. Jest intuicyjny w obsłudze – dzięki kokpitom i spersonalizowanym wskaźnikom do zarządzania aplikacją można w pełni kontrolować pracowników i wewnętrzne oraz zewnętrzne procesy. Umożliwia także modyfikacje oprogramowania związane z rozwojem firmy.

Możliwości i korzyści z wdrożenia systemu

Jednym z problemów zarządców nieruchomości jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów. Menedżer regionalny bez zdalnego systemu nie ma możliwości efektywnego śledzenia wszystkich postępów ich działań. W związku z tym jakość wykonywanej pracy może nie zadowalać klientów, a wśród zatrudnionych może pojawić się zjawisko absencji.

Z systemem do zarządzania nieruchomościami zyskuje się pełną kontrolę nad pracownikami, co umożliwiają takie funkcje jak:

  • monitoring obecności pracownika z zastosowaniem geolokalizacji
  • raportowanie jakości pracy przez zatrudnionych poprzez prowadzenie audiowizualnej dokumentacji (m.in. wykonywanie zdjęć) z poziomu aplikacji mobilnej
  • zgłaszanie uwag klientów zajmującym się utrzymaniem danego obiektu pracownikom.

Z oprogramowania facility management można korzystać w wersji desktopowej oraz mobilnej. Umożliwia ono nie tylko kontrolę pracowników, ale także tworzenie i wyznaczanie im zadań. Dzięki temu organizacja pracy staje się uporządkowana, a inteligentny system daje gwarancję dotrzymania wszelkich terminów zgłoszeń, przeglądów budynków i instalacji oraz zakończenia prac serwisowych.

W przypadku konserwacji lista zadań do wykonania potrafi być naprawdę długa. Za pomocą nowoczesnych narzędzi menedżerowie mogą przygotować spis zleceń i działań do wykonania. Fachowcy, będąc na miejscu, mogą przejść cały proces krok po kroku, odznaczając poszczególne punkty z listy. Dzięki temu istnieje nikłe ryzyko, że któraś z czynności zostanie pominięta. W związku z tym odpowiednio serwisowany obszar zyskuje gwarancję długoterminowej bezawaryjności.

Inteligentna technologia raportuje również o nadchodzących terminach przeglądów i konserwacji. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia problemów wynikających z niewywiązania się w czasie z obowiązków czy pojawienia się poważnej usterki.

Korzystanie z nowoczesnego systemu FlowDog FM do zarządzania nieruchomościami zapewnia również szansę na zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w obsługę dokumentów i kontrolę wykonywania zapisów umów. Narzędzie umożliwia automatyczne tworzenie kontraktów w różnych wersjach, uwzględniając właściwe dane, niwelując tym samym ryzyko ludzkiego błędu. Dzięki temu ewidencja informacji o kontrahencie jest w pełni przejrzysta.

Systemy zarządzania nieruchomościami – podsumowanie

Firmy zarządzające nieruchomościami powinny skupić się na optymalizacji działań swojej organizacji oraz wykorzystywaniu narzędzi do efektywnego facility management. Współcześnie nieodzowne staje się zastosowanie w firmie rozwiązań technologicznych. Wdrożenie systemu do obsługi nieruchomości usprawni wykonywanie prac, wyeliminuje pracowniczą absencję, pomoże zredukować koszty, da menedżerom większe poczucie kontroli i przyczyni się do ogólnego zadowolenia klientów. Warto wybierać narzędzia FM „szyte na miarę”, z możliwością modyfikacji wynikającej z rozwoju biznesu.

Sprawdź, jak korzystać z systemu do zarządzania nieruchomościami od FlowDog!

Artykuł partnerski, przygotowany przez firmę Flowdog.